Zkouškový test kontrolního technika STK (KT STK)

Tento test slouží pro ověření znalostí potřebných pro získání profesního osvědčení kontrolního technika STK (KT), tedy oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel ve stanici technické kontroly ve smyslu § 60 a § 61 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Každý test obsahuje náhodně vybraný soubor 50 otázek z kompletního okruhu otázek z oficiálních testů - testy jsou tak vhodné nejen jako příprava na ostrou zkoušku pro prvožadatele, ale i pro všechny držite osvědčení kontrolního technika, kteří se připravují na přezkoušení.

Základní charakteristika testu:

  • počet otázek: 50
  • časový limit: 75 minut
  • maximální počet bodů: 50
  • nutný počet bodů: 40

Struktura otázek: test obsahuje 50 otázek z následujících oblastí a okruhů