Testy pro techniky STK podle oblastí

Více o zkouškách kontrolních techniků STK

Základní informace o zkouškách kontrolních techniků

Pravidla pro provádění zkoušek a přezkoušení k získání profesního osvědčení kontrolního technika, profesního osvědčení kontrolního technika typu K a profesního osvědčení kontrolního technika ADR stanovuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a Zkušební řád vydaný Ministerstvem Dopravy.

Zkouška kontrolních techniků se dělí na písemnou, praktickou a ústní část. Písemná část zkoušky obsahuje zkušební test. V aplikaci eTesty.cz si můžete průběh zkušebního testu pro kontrolní techniky vyzkoušet nanečisto, k dispozici je zde aktualizovaná kompletní sada oficiálních otázek.

Termíny zkoušek vyhlašuje ministerstvo vždy na začátku daného kalendářního roku a jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva a školicích organizací.

Žadatele ke zkoušce přihlásí školicí organizace prostřednictvím IS TP, kdy žadatel musí nejprve absolvovat základní kurz. Školicí organizace může žadatele o vykonání zkoušky přihlásit nejdéle 1 pracovní den před konáním zkoušky.

Přejít k testu kontrolního technika (KT) STK