Zkouškový test technika typu K (KTK STK)

Tento test slouží pro ověření znalostí potřebných pro získání profesního osvědčení kontrolního technika typu "K", tedy oprávnění k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 72 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Každý test obsahuje náhodně vybraný soubor 30 otázek z kompletního okruhu otázek z oficiálních testů - testy jsou tak vhodné nejen jako příprava na zkoušku nebo přezkoušení pro kontrolní techniky typu K.

Základní charakteristika testu:

  • počet otázek: 30
  • časový limit: 45 minut
  • maximální počet bodů: 30
  • nutný počet bodů: 24

Struktura otázek: test obsahuje 30 otázek z následujících okruhů