Zkouškový test emisního technika (KTE STK)

Tento test slouží pro ověření znalostí potřebných pro získání profesního osvědčení emisního technika, tedy oprávnění k provádění technických prohlídek s omezením na měření emisí (KTE) podle § 60 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Každý test obsahuje náhodně vybraný soubor 30 otázek z kompletního okruhu otázek z oficiálních testů - testy jsou tak vhodné nejen jako příprava na ostrou zkoušku pro prvožadatele, ale i pro všechny držite osvědčení kontrolního technika, kteří se připravují na přezkoušení.

Základní charakteristika testu:

  • počet otázek: 30
  • časový limit: 45 minut
  • maximální počet bodů: 30
  • nutný počet bodů: 24

Struktura otázek: test obsahuje 30 otázek z následujících oblastí a okruhů